ابعاد انواع کاشی و سرامیک

ابعاد انواع کاشی و سرامیک

کلیه محصولات تولید شده در شرکت استاری دارای ابعاد متنوعی بوده تا مشتریان گرامی با توجه به محل نصب محصولات، ابعاد دلخواه و بهینه کاشی و سرامیک را انتخاب کنند.
این ابعاد عبارت‌اند از:
20 × 100
20 × 120
25 × 25
30 × 30
30 × 50
30 × 60
30 × 90
30 × 60
32 × 32
33 × 33
40 × 40
40 × 80
40 × 100
40 × 120
50 × 50
60 × 60
60 × 120
80 × 80
90 × 180
210 × 240